#16 HVORDAN KAN DU SKAFFE DEG EN RELEVANT MENTOR, VIA LINKEDIN?

#16 HVORDAN KAN DU SKAFFE DEG EN RELEVANT MENTOR, VIA LINKEDIN?

Hva er egentlig en mentor?
En mentor eller mentorskap er et gammelt begrep som kan defineres som en person med bred erfaring og viten. Vedkommende har forpliktet seg til å bidra med å skape karrieremuligheter og karrierestøtte til sin mentee – det vil si den personen som er i fokus i mentorskapet (Wikipedia, 2020).

Ett år frem i tid er jeg forhåpentligvis snart klar til å levere bacheloroppgaven min, en tanke som skremmer meg mye, fordi tiden går så fort – samtidig ser jeg frem til å tre ut i det virkelige arbeidsliv. En fordel med min studieretning er at jobbmuligheten er mange, noe som også kan virke skremmende. Derfor kan det være en fordel å skaffe seg en relevant mentor. Det er nok et kjent utsagn for mange å høre “du må kjenne noen” for å kunne skaffe deg en god og relevant jobb eller karrieremuligheter – enkelte stillinger blir jo ikke en gang utlyst. Nettverk er som kjent for mange lønnsomt, men hvordan kan en egentlig begynne med nettverksbygging, for å skaffe seg en mentor?

 

Internship job training illustration: Bilde hentet fra frepik.com

Basics om Networking
For å svare på spørsmålet mitt om hvordan en kan skaffe seg en relevant mentor, tok jeg gratis-kurset til first round, for å finne ut av nettopp dette. Kurset går ut på nettverksbygging og viktigheten av dette – noe jeg kan kjenne meg igjen i fra forelesningene på skolen. Helt siden første semester har foreleserne oppfordret oss studenter til å komme oss på LinkedIn, gjøre oss synlig og attraktive for arbeidsgivere, samt prøve å engasjere. Jeg er nå på mitt fjerde semester og har allerede skaffet meg kontakter innenfor bransjen via denne plattformen. De siste månedene har jeg vært veldig aktiv inne på plattformen, blant annet delt blogginnlegg og oppdatert min personlige profil – noe som er med på å gjøre meg mer attraktiv.


First round – kurset inneholder 8 forskjellige moduler du må gjennomføre, som gir deg nyttige tips og verktøy for å bli god på nettverksbygging. Jeg skal nå ta deg gjennom disse 8 stegene:

1. Din profesjonelle identitet:
Hvem er du som student og ung profesjonell? I de fleste yrker en ikke ferdig utlært selv om bachelor-oppgaven er levert og bestått. Paul Pesek som har kurset beskriver at som student er du allerede i gang med å bygge din profesjonelle identitet, hvorav 5 kvaliteter er med på å dekke feil vi kan gjøre i nettverksbyggingen vår:

Empati – Even ti å se perspektivet fra personen du oppsøker.
Nysgjerrighet – Gjør det tydelig for vedkommende at du er nysgjerrig på deres, reise, opplevelser og erfaringer.
Takknemlighet – Vis at du er takknemlig for at vedkommende gir deg din tid og oppmerksomhet.
Relevanse – Forklar til vedkommende hvorfor du synes akkurat denne samtalen er nyttig for deg.
Respekt – Den gyldne regel! Behandle andre, slik du ville ønsket å bli behandlet selv – dersom du hjelper noen.

 2. Finne en mentor via LinkedIn:
Som nevnt har jeg skrevet litt om hvordan LinkedIn kan være en nyttig plattform for nettverksbygging. Plattformen gjør det også mulig å begrense søkene dine til hvilken bransje du ønsker å jobbe eller et selskap. Paul skiller også mellom 3 måter å finne våre kontakter på:

“Perfect overlap”, noe som innebærer de du identifiserer deg med fra ditt allerede nettverk, som f.eks. skolen, de som har gått samme studieretning som deg.
– For min del er min perfect overlap en student som har gått Markedsføring og merkevareledelse før meg.
“Great overlap”, kan eksempelvis være en student som har gått på min skole og studert en lignende retning som meg, noenlunde innenfor samme fagfelt. Eksempelvis har jeg noen kontakter fra linjen markedsføring og salgsledelse på min LinkedIn-profil.
“Similarites”, kan være en ansatt i et selskap du ønsker å jobbe i som har studert på en lignende skole (eksempelvis handelshøyskolen BI). Det kan også være en person du finner interresant eller er nysgjerrig på å lære mer om.


3. Hvordan kontakte noen på LinkedIn?
Paul illustrerer videre i kurset forskjellene på å kontakte noen via mail eller via LinkedIn. Når vi kontakter noen og skal velge plattform spiller både formålet og forespørselen inn. LinkedIn kan ses på som en enkel og rask måte å komme i kontakt med vedkommende på, mens mail ses kanskje på som mer formelt eller personlig. Derfor kan det være fordelaktig å vurdere dette, med hjelp av 3 følgende huskeregler:

Who: Hvem er du? -presenter deg selv i meldingen.
Why: Hvorfor sender du medling til vedkommende? -forklar.
What: Hva lurer du på eller ønsker fra vedkommende?

4. Koordinering:
Paul forklarer i modul 4 hvordan en kan koordinere en samtale på en enkel måte, han påpeker at nysgjerrighet og engasjement for den andre parten i samtalen kan være gode faktorer for å skaffe den andres oppmerksomhet. Samtidig er det viktig å respektere andres tid, da mange har en hektisk arbeidsdag og kanskje et hektisk privatliv. Derfor kan faktorer som god planlegging før en invitasjon til en samtale være fornuftig. Her vil faktorer som tid og sted, kanal (LinkedIn, telefonsamtale, mail, Zoom-møte osv…) og eventuelt riktig kontaktinformasjon for riktig kontaktperson være gode tips før du tar initiativ til en samtale.


Intern and mentor working at the office: Bilde hentet fra freepik.com

5. Navigasjon:
Egenskapene jeg nevnte fra første modul kan være nyttige å disponere under en telefonsamtale, slik at den kan bli best mulig – for begge parter. Dette er altså en slags oppskrift på å navigere seg gjennom en telefonsamtale.

6. Opptre profesjonelt:
Det er viktig å opptre profesjonelt og denne modulen tar opp hvordan en kan styre telefonsamtalen i den retningen man selv ønsker. Begynn med å introdusere deg selv – hva er dine styrker og svakheter? Du kan forklare hvordan din profesjonelle karriere har utviklet seg og hvordan du ser for deg at den utvikler seg i fremtiden. Still gode spørsmål og ta deg tid til å svare godt på spørsmål du måtte få. Du kan gjerne forklare ovenfor vedkommende hva formålet med samtalen er og hva du ønsker å få ut av den. Det er også viktig å ordlegge seg godt, ikke snakke for mye, heller forklare kort og godt – ikke minst lytt til det den andre personen også har å fortelle.

7. Research:
Det kan være en fordel å være godt forberedt før du kontakter din mentor. Det kan eksempelvis være lurt å lese seg opp på bedriften på forhånd. Paul deler inn 3 ulike kategorier av spørsmål en bør tenke over:

“The main question” – bør omhandle bedriftens eller mentorens historie og eventuelle utfordringer de har opplevd. Hvorfor har bedriften/mentoren tatt de valgene som er tatt?
“The second question” – Hvordan er arbeidet bedriften eller mentoren gjør per i dag?
The third question” – Hvilke råd eller tips kan være relevante for deg fra mentor side ut i fra hva vedkommende har fått vite av deg i løpet av samtalen?

8. Bygge relasjon:
Etter samtale med en mentor som har gitt deg masse informasjon og som kan ha drømmejobben akkurat du er ute etter, vil det være fornuftig å takke vedkommende for samtalen. Dette kan gjøres på forskjellige måter, men i modul 8 understreker Paul at mail er den mest saklige måten å henvende seg på. Ved å sende en mail å takke for vedkommendes tid og tips til deg, kan det føre til at mentoren får et enda bedre innrykk og ønsker å hjelpe deg en annen gang. Samtidig vil personen føle at du setter pris på vedkommende, en kan nemlig komme langt med å vise både takknemlighet og ydmykhet.

Oppsummering:
Helt fra min barndom har jeg brukt min kjære mamma som en slags veileder og rådgiver. Hun har alltid gitt meg gode tips på vegen, med flere års livserfaring enn meg – på samme måte som jeg har fått råd av trenere, lærere, venner, besteforeldre og andre personer jeg ser opp til. Faglig -og karrieremessig sett har jeg ikke hatt noen fast mentor, men heller forelesere å støtte meg på som har veiledet meg til å kunne gjøre det bra på skolen. Likevel vil jeg se på disse forbildene (for det er det de er) som mentorer, altså en person som skal støtte deg og gi deg gode råd, slik at du kan lykkes. First round kurset, ledet av Paul vil jeg si var svært relevant da jeg lærte mye nytt om noe jeg trudde jeg kunne mye om. Kurset ga meg god innsikt i hvordan det kan være fornuftig å gå frem når en skal kontakte noen, på en profesjonell måte, samt at det ikke burde være noen skam å spørre om hjelp. Jeg tenker at medstudenter, venner, familie, kolleger, forelesere og alle andre i ditt nettverk er til for å hjelpe om det trengs. Jeg håper jeg kan være en slik mentor for noen en dag 🙂

Kilder og relevante lenker:
Wikipedia.org. 2020. “Mentorskap”. Hentet 06.04.21 fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Mentorskap

Dersom du vil sjekke ut first round kurset, kan du gjøre det her!

2 thoughts on “#16 HVORDAN KAN DU SKAFFE DEG EN RELEVANT MENTOR, VIA LINKEDIN?

  1. Hei Marianne, knallbra innlegg om det å skaffe seg mentor. Du har brukt det du har lært fra kurset på en veldig god måte. Du er flink på struktur, og du tilfører en personlig touch i innholdet. De 8 punktene kunne vært listet øverst som en innholdsfortegnelse nærmest. Gleder meg til å følge med videre 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *