#15 HVA ER OKR?

#15 HVA ER OKR?

Heisann!
Påskeferien er over og en ny modul i digital markedsføring står for tur. Denne gangen skal vi ha e-varehandel som hovedtema med foreleser Karl Philip Lund, noe jeg tror blir veldig spennende! Modulen inngår blant annet å opprette nettbutikk, skape en god lanseringsstrategi og sette mål. For å klare å gjennomføre det en ønsker er det viktig å sette seg gode mål, og dette blir også et av fokuset underveis i læringsprosessen ved denne modulen. Derfor er blogginnleggets tematikk nettopp målstyring (OKR). Det vil si at den kommende måneden blir hektisk, men jeg ser frem til å lære mye nytt og håper du vil fortsette og følge med på min digitale reise.

Workforce organization and management Free Vector: bilde lånt fra freepik.com

Hva er OKR?
Objektive, Key Results (OKR) er et enkelt styringssett som knytter målene til et selskap, en bedrift, et team eller medarbeidere sammen for å gjøre om strategi til målbare resultater. Selve OKR-prosessen brukes til å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene for bedriften til en hver tid. Tenk deg plattformene du ofte benytter (kanskje daglig) som Netflix, Facebook, Twitter, YouTube – hva har disse plattformene til felles? Jo de er selskaper som tilsynelatende har oppnådd store resultater og vekst, men de er også selskaper som benytter seg av styringssettet OKR – noe som kan bidra til å forbedre internkommunikasjonen i slike selskaper, ved at alles mål er gjort tilgjengelig for alle de andre i samme selskap. Dette kan således bidra til å løfte bedriften selv om OKR i hovedsak ikke erstatter god ledelse og god bedriftskultur (Lund, 2019).

Enkelt sagt kan en si at OKR kan benyttes til å besvare to grunnleggende spørsmål:
Objektive/Ambisjon: Hva ønsker du/vi å oppnå?
Key Results/Konkrete mål: Hvordan skal vi komme oss dit vi ønsker?

Hvorfor OKR?
Det er naturlig å tenke at talentfulle og engasjerte ansatte i organisasjoner/bedrifter ønsker å jobbe på en slik måte at deres personlige mål samsvarer godt med bedriftens mål og verdier. Bedrifter som derfor vender seg til å sette høye mål og jobbe både hardt og målrettet for å oppnå disse målene, har også en stor sjanse for å skape suksesshistorier (Lund, 2019). Jeg vil tro dette kan bidra til et økt engasjement og motivasjon for de ansatte, samt en bedre bedriftskultur.

Karl Philip Lund beskriver 4 fordeler med OKR i sin artikkel fra inevo, som kan si noe om hvorfor en bør implementere styringssettet OKR i sin bedrift:
1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten.
2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig.
– I følge Harvard Business Review er 95% av de ansatte usikre på bedriftens strategi, derfor kan det være en stor fordel å inkludere alle ansatte i strategien, bedriftens mål og hver enkelt ansatts mål (Kaplan og Norton, 2005).
3. De ansatte får innblikk i hvordan alle ligger an i forhold til målene.
4. Alle i bedriften vet hva som foregår (og når).

What is OKR? Skjermdump: synergita.com

Hvordan komme i gang med OKR?
Ekspertene på OKR anbefaler å først begynne i et lite team, f.eks. en ledergruppe for å kunne lykkes med OKR. På den måten får en sjansen til å teste ut et nytt konsept og se hvordan det går før en presenterer for resten av bedriften. Eksempelvis kan en begynne å snakke om OKR i små grupper for å trigge nysgjerrigheten, sende ut nyttige lenker på tema og eventuelt booke et introforedrag. Deretter bør en avtale hvordan en skal “angripe” OKR og rapportere jevnlig til hverandre (Lund, 2019).


Deretter kan disse tipsene om OKR være nyttige:
En god objektiv kan kjennetegnes med en kort og inspirerende setning om målet en ønsker å oppnå. Hensikten er at det skapes mening for deg og ditt team som igjen skaper en følelse av fremdrift (derav inspirerende). En god objective bør derfor være tidsbestemt, som gir en gitt periode for gjennomføring av målet, eksempelvis i løpet av et kvartal.

Som nevnt skal vi opprette nettbutikk i løpet av denne modulen, derfor kan et objectiv for min eksamensgruppe være: “Å opprette en nettbutikk som er enkel for kunden å navigere seg rundt på, og som tiltrekker seg oppmerksomhet“.

Key results må utarbeides etter objectives og er som nevnt med på å skape strategien for å oppnå satte mål:
– Skriv ned 3 key results for hvert objective.
– Disse bør være konkrete, målbare og tidsbestemte.
– Key results bør beskrive resultater (ikke aktiviteter og oppgaver) og det bør være mulig å enkelt svare ja eller nei på om en har oppnådd et key result eller ei (Lund, 2021).

Key results (KR) for min eksamensgruppe som er i sammenheng med eksempelet på objectiv, kan derfor være:
KR1: Opprette nettbutikk med, hvor designet et enkelt men forseggjort.
KR2: Dele nettbutikken med nettverk for å skape interesse og omtale.
KR3: Selge 50 produkter fra nettbutikken i løpet av perioden.Hvordan bruke OKR i klasserommet?

I følge Lund kan OKR på samme måte bidra til motivasjon og engasjement for studenter i et klasserom, som ansatte i ledende organisasjoner. Barn i skolen tvinges inn i mønster av regler og instruksjoner, og barns naturlige nysgjerrighet og iver etter å lære kan kveles som følge av dette. Studenter bør lære å bryte disse mønstrene med høye ambisjoner for egen utdanning og karriere. OKR kan derfor bidra til å hjelpe studenter å finne retning i livet fremfor et økt forventningspress. Karakterer spiller på emosjonelt press og straff eller belønning, og frykten for dårlige karakterer gjør at studenter i større grad velger mindre utfordrende oppgaver. I tillegg til at karakterer reduserer interessen for selve læringen (Lund, 2019). Bruk av OKR i klasserommet kan fostre kreativitet og kritisk tenking på en bedre måte enn dagens karaktersystem, hevder Lund.

En måte å innføre OKR i klasserommet:
– Felles ambisjoner for klassen
Lage objectives og key result, slik jeg illustrerte tidligere i innlegget. Dersom en innfrir alle key results så blir objektivet en realitet.
– Gi studentene et interresant problem å løse
En eksamensoppgave på fire ulike deler hvorav hensikten med eksamensoppgaven er å gi studentene en utfordring uten fasitsvar, som kan gi kreativ frihet til å løse “problemet” på egenhånd. Eksamensoppgaven er som nevnt i gruppe og det fine med gruppeoppgaver er at medlemmene stiller med ulikt utgangspunkt. Noen studenter opplever en oppgave som umulig, mens andre ser oppgaven som meningsfylt og spennende. Fordi en gruppe som regel består av mennesker med ulikt utgangspunkt, har en også mulighet til å lære hverandre, lære av hverandre og spille hverandre gode ved å løse oppgaven.
– Presenter det store bildet og bakgrunnen for OKR
De viktigste elementene ved OKR er: enkelhet, tydelighet, transparens, ambisiøse mål og ukentlige påminnelser.
Gjenta ambisjonen og følg opp hver uke
Rapportering: “Ukentlige Chech ins” kan være et fint verktøy i en gruppe for å sjekke status og diskutere problemstillinger med hverandre, slik at en kan komme seg enda nærmere målet en har satt seg.
Resultatet av OKR i klasserommet
Da Lund innførte OKR i faget digital markedsføring for første gang i 2019 hevdet flere studenter at det var motiverende å sette egne mål og felles mål en jobbet sammen for å oppnå. Noe som førte til mer kunnskapsdeling mellom gruppene.

Oppsummering:
Jeg er spent på en modul basert på fenomenet OKR og hvordan resultatene av våres oppgaver blir! Andy Grove, mannen bak OKR hadde følgende nøkkeloppdagelse: “Resultatene blir bedre når teamet setter høye må som nesten er uoppnåelige – selv om man feiler halvparten av gangene!”. Jeg kan si meg enig i Grove, da jeg personlig foretrekker gruppearbeid fremfor individuelle oppgaver. Jeg tror vi lærer best av hverandre når vi kan jobbe med hverandre. Jeg har også troen på at gode mål som fører til mer motiverende læring for den enkelte, er bedre enn et evig karakterjag. Mange studenter kan nok kjenne seg igjen i presset om å gjøre det bra, du er mentalt over på neste oppgave før eksamen du holder på med er levert. Med med et enkelt styringssett som OKR kan trolig læringen føre til bredere kunnskap på gitt tema og motivasjon for å lære, da egne mål spiller like stor rolle som teamets.

Kilder:
Kaplan S. Robert og Norton P. David. Harvard Business Review. “The Office of Strategy Management”. 2005. Hentet 05.04.21 fra: https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management
Lund. Karl Philip, 2019. Inevo.no “OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021”. Hentet 05.04.21 fra: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
Lund. Karl Philip. 2019. Shifter.no. “Slik gikk det da styringssett fra store organisasjoner fikk plass i klasserommet”. Hentet 05.04.21 fra: https://shifter.no/inevo-innlegg-karl-philip-lund/slik-gikk-det-da-styringssett-fra-store-organisasjoner-fikk-plass-i-klasserommet/126950?fbclid=IwAR0J4YNlgPGYfWbA_5EE0TRlnIGbdTVT19UjAxdOZ8Zy4RvsxOuACNnrZlM

2 thoughts on “#15 HVA ER OKR?

  1. Veldig bra innlegg, Marianne! Du skriver godt, og gir et fint sammendrag av OKR 🙂

    Vær bare ekstra nøye når du henter bilder fra sider som ikke er spesifikt for fri bruk av bilder. Dobbeltsjekk derfor at du faktisk har lov til å hente bildet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *